16 iyun 2022

Nəyi yanlış edirik ? 

1. Kömürü qaz peçində qızdırmaq yanlışdır !

2. Kömürü spiral peçdə qızdırmaq düzgündür.

3. Kömürü spiral peçdə qızdırarkən yarıdan sonra, çevirib digər qızmayan ( qara qalan ) tərəfini qızdırmaq yanlışdır !

4. Kömürü spiral peçdə, çevirmədən tam qızdırmaq, düzgündür.

5. Kömür qızdıqdan sonra, kömürün üzərində yaranan külü ( üfürmək və ya çırpmaqla ) təmizləmək mütləqdir !

6. Kömür tez hazır olsun deyə Kalaudu qızdırmaq, yanlışdır !